تجلیل از مقام آوران تیم مورد حمایت شرکت رسا صدر

تجلیل از مقام آوران تیم مورد حمایت همراه باتری در مسابقات پارکور مجازی استان اردبیل

کسب مقام های اول تا سوم مسابقات پارکور مجازی استان اردبیل توسط تیم مورد حمایت شرکت رسا صدر سبلان الکترونیک و اهدای جوایز به آقایان امین رضا انوش، محمد نقی زاده و مهدی مهدی زاده با حضور سرگرد پورعلی، عضو هیت رئیسه کمیته پارکور استان اردبیل و رئیس کمیته داوران دفاع شخصی ناجا کل کشور، و آقای مصطفی صدیق، مسئول کمیته پارکور استان اردبیل.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.