کسب مقامهای اول تا سوم تیم مورد حمایت رسا صدر

کسب مقامهای اول تا سوم تیم مورد حمایت رسا صدر

کسب مقاومهای اول تا سوم مسابقات مجازی پارکور توسط تیم مورد حمایت شرکت رسا صدر سبلان الکترونیک در استان اردبیل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.