شرکت دانش بنیان رسا صدر سبلان الکترونیک در سال ۱۳۹۴ با هدف رفع نیازهای مردم در حوزه فناوری فعالیت‌ خود را آغاز کرد.
تیم تحقیق و توسعه این شرکت در سال ۱۳۹۵ به تکنولوژی کامل محصولات حوزه شارژ باتری‌های لیتیوم، از جمله شارژر سریع گوشی موبایل و پاوربانک دست پیدا کرد و تولید آزمایشی این محصولات در سال ۱۳۹۶ آغاز گردید.
در سال ۱۳۹۷ با حضور در نمایشگاه‌های مختلف برند اختصاصی خود با نام همراه باتری را معرفی نموده و آغاز به فروش محصولات خود نمود.
محصولات پاوربانک و شارژر در سال ۱۳۹۸ به تولید انبوه رسیده و این شرکت توانست سهمی از بازار لوازم جانبی موبایل در ایران بدست آورد. همچنین در این سال علاوه بر دریافت مجوز واحد فناوری پارک علم و فناوری موفق به دریافت تائیدیه دانش بنیان از معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهور گردید.

اخبار

شرکت دانش بنیان رسا صدر سبلان الکترونیک در سال ۱۳۹۴ با هدف رفع نیازهای مردم در حوزه فناوری فعالیت‌ خود را آغاز کرد.
تیم تحقیق و توسعه این شرکت در سال ۱۳۹۵ به تکنولوژی کامل محصولات حوزه شارژ باتری‌های لیتیوم، از جمله شارژر سریع گوشی موبایل و پاوربانک دست پیدا کرد و تولید آزمایشی این محصولات در سال ۱۳۹۶ آغاز گردید.
در سال ۱۳۹۷ با حضور در نمایشگاه‌های مختلف برند اختصاصی خود با نام همراه باتری را معرفی نموده و آغاز به فروش محصولات خود نمود.
محصولات پاوربانک و شارژر در سال ۱۳۹۸ به تولید انبوه رسیده و این شرکت توانست سهمی از بازار لوازم جانبی موبایل در ایران بدست آورد. همچنین در این سال علاوه بر دریافت مجوز واحد فناوری پارک علم و فناوری موفق به دریافت تائیدیه دانش بنیان از معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهور گردید.

شرکت دانش بنیان رسا صدر سبلان الکترونیک در سال ۱۳۹۴ با هدف رفع نیازهای مردم در حوزه فناوری فعالیت‌ خود را آغاز کرد.
تیم تحقیق و توسعه این شرکت در سال ۱۳۹۵ به تکنولوژی کامل محصولات حوزه شارژ باتری‌های لیتیوم، از جمله شارژر سریع گوشی موبایل و پاوربانک دست پیدا کرد و تولید آزمایشی این محصولات در سال ۱۳۹۶ آغاز گردید.
در سال ۱۳۹۷ با حضور در نمایشگاه‌های مختلف برند اختصاصی خود با نام همراه باتری را معرفی نموده و آغاز به فروش محصولات خود نمود.
محصولات پاوربانک و شارژر در سال ۱۳۹۸ به تولید انبوه رسیده و این شرکت توانست سهمی از بازار لوازم جانبی موبایل در ایران بدست آورد. همچنین در این سال علاوه بر دریافت مجوز واحد فناوری پارک علم و فناوری موفق به دریافت تائیدیه دانش بنیان از معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهور گردید.


شرکت دانش بنیان رسا صدر سبلان الکترونیک در سال ۱۳۹۴ با هدف رفع نیازهای مردم در حوزه فناوری فعالیت‌ خود را آغاز کرد.
تیم تحقیق و توسعه این شرکت در سال ۱۳۹۵ به تکنولوژی کامل محصولات حوزه شارژ باتری‌های لیتیوم، از جمله شارژر سریع گوشی موبایل و پاوربانک دست پیدا کرد و تولید آزمایشی این محصولات در سال ۱۳۹۶ آغاز گردید.
در سال ۱۳۹۷ با حضور در نمایشگاه‌های مختلف برند اختصاصی خود با نام همراه باتری را معرفی نموده و آغاز به فروش محصولات خود نمود.
محصولات پاوربانک و شارژر در سال ۱۳۹۸ به تولید انبوه رسیده و این شرکت توانست سهمی از بازار لوازم جانبی موبایل در ایران بدست آورد. همچنین در این سال علاوه بر دریافت مجوز واحد فناوری پارک علم و فناوری موفق به دریافت تائیدیه دانش بنیان از معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهور گردید.

شرکت دانش بنیان رسا صدر سبلان الکترونیک در سال ۱۳۹۴ با هدف رفع نیازهای مردم در حوزه فناوری فعالیت‌ خود را آغاز کرد.
تیم تحقیق و توسعه این شرکت در سال ۱۳۹۵ به تکنولوژی کامل محصولات حوزه شارژ باتری‌های لیتیوم، از جمله شارژر سریع گوشی موبایل و پاوربانک دست پیدا کرد و تولید آزمایشی این محصولات در سال ۱۳۹۶ آغاز گردید.
در سال ۱۳۹۷ با حضور در نمایشگاه‌های مختلف برند اختصاصی خود با نام همراه باتری را معرفی نموده و آغاز به فروش محصولات خود نمود.
محصولات پاوربانک و شارژر در سال ۱۳۹۸ به تولید انبوه رسیده و این شرکت توانست سهمی از بازار لوازم جانبی موبایل در ایران بدست آورد. همچنین در این سال علاوه بر دریافت مجوز واحد فناوری پارک علم و فناوری موفق به دریافت تائیدیه دانش بنیان از معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهور گردید.

فاز دوم خط تولید این شرکت، با زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده اردبیل-تبریز و با بروزرسانی تجهیزات خط تولید به بیشرفته ترین تجهیزات تولید و مونتاژ بوردهای الکترونیکی و با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در حال اجرا بوده و طبق برنامه طی سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.

فاز دوم شرکت

فاز دوم خط تولید این شرکت، با زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده اردبیل-تبریز و با بروزرسانی تجهیزات خط تولید به بیشرفته ترین تجهیزات تولید و مونتاژ بوردهای الکترونیکی و با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در حال اجرا بوده و طبق برنامه طی سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.